g plus

Internet Explorer és un navegador MORT! Si us plau, utilitzeu un altre navegador.

entesos!

teoria

Resum teòric dels aspectes bàsics de la gramàtica catalana

L'enxaneta: un ésser fabulós

l'adverbi i les locucions adverbials

1 definició

Categoria gramatical o lexical invariable que serveix per a modificar el significat d'un adjectiu, d'un verb, d'un altre adverbi, d'un predicat o d'una oració, ampliant-la, precisant-la o matisant-la.

Exemples: molt.

  • Corre molt. (modifica un verb)
  • Així és molt bonic. (modifica un adjectiu)
  • Corre molt de pressa. (modifica un adverbi)

2 funció

Els adverbis pròpiament dits (adverbis de manera) juguen respecte al verb el mateix paper que els adjectius respecte al nom: així com per mitjà dels adjectius fem distincions com paper blanc, paper negre, etc. , així mateix per mitjà d'aquests adverbis fem distincions com caminar lentament, caminar ràpidament, etc.

De fet la immensa majoria dels adverbis de manera són mots derivats d'adjectius:
• d'un caminar (nom) diem que és lent (adjectiu);
• d'un que camina (verb) diem que ho fa lentament (adverbi).

L'adverbi i les locucions adverbials fan la funció de complement circumstancial (de lloc, de manera, de temps.)

3 adverbis i locucions adverbials de MANERA:

Els adverbis acabats en -ment són derivats dels adjectius corresponents afegint aquesta terminació a la forma femenina de l'adjectiu.

adjectiu femení + ment = adverbi

Ultra els adverbis en -ment, la llengua posseeix com a adverbis de manera d'altres com:

4 adverbis i locucions adverbials de QUANTITAT:

Compte! Sovint s'usa inadequadament el pronom res en compte de l'adverbi gens.

  • És molt lleuger. No pesa res gens.
  • Aquesta balança és espatllada. No hi podràs pesar res.

Compte! L'adverbi tant pren la forma tan quan modifica ( i precedeix ) un adjectiu, un adverbi o una locució adverbial.

  • No mengis tan de pressa!

Principals adverbis de quantitat:

5 adverbis de LLOC:

COMPTE! Molts adverbis de lloc admeten l'anteposició de la preposició a:

  • a dalt, a baix, a dins, a fora, a prop,...

COMPTE! L'adverbi on pot introduir oracions interrogatives indirectes:

  • No mengis tan de pressa!

Principals adverbis de lloc:

6 adverbis i locucions adverbials de TEMPS:

Principals adverbis de temps: