g plus

Internet Explorer és un navegador MORT! Si us plau, utilitzeu un altre navegador.

entesos!

teoria

Resum teòric dels aspectes bàsics de la gramàtica catalana

L'enxaneta: un ésser fabulós

l'article definit

1 Definició

L'article definit és una categoria gramatical que exerceix principalment la funció de determinar un nom ja conegut. Formalment, precedeix el nom i concorda en gènere i en nombre amb el substantiu del qual depèn.

2 Morfologia

L'article definit presenta una variació de gènere i nombre:

    masculí femení
sg. davant consonant el la
davant vocal o h l' l'
pl.   els les

3 Apostrofació

Com a regla general, l'article definit s'apostrofa quan la paraula que els segueix comença per vocal o h:

el -> l'   la -> l'

EXEMPLES: l'avi, l'egua, l'invent, l'orgue, l'ull, l'hivern...

També s'apostrofen quan el mot següent es pronuncia amb un so vocàlic inicial, encara que comenci amb una altra grafia:

paraules d'origen estranger: l'stop, l'SOS, l'esmòquing...

les xifres (si quan s'escriuen amb caràcters alfabètics s'apostrofen): l'1, l'11, l'XI...

les sigles: l'FMI ( l'efa ema i ) l'IVA, l'ESO, l'UCI, l'ONCE, l'ONU, l'OTAN, l'URSS...

però: la UEFA, la UNESCO, la UNICEF...

4 NO s'apostrofen:

els mots que comencen amb "h" (hac) aspirada
- el hall, el hòlding

Davant d'un mot femení començat amb "i" "u" (hi/hu) àtones
- la idea, la il·lusió, la hipòtesi, la història; la unitat, la universitat, la humitat.

Davant "i" "u" (hi/hu) consonàntica:
- el iaio, el ioga, el iogurt, el hiatus, el iode, la iarda, la ionosfera, la hialita, la hiena.
Excepció: l'ió (àtom, satèl·lit)

Per evitar confusions per homofonia:
- la una (hora), la ira, la host, la anormalitat, la asexualitat, la asimetria, la asincronia...

Davant del nom de les lletres:
- la a, la ena, la hac, la ela.

5 Contracció

Darrere les preposicions a, de i per els articles el i els es contrauen i adopten les formes al/als, del/dels, i pel/pels

  EL + consonant EL + vocal ELS
a al a l' als
de del de l' dels
per pel - pels
per a per al per a l' per als

6 L'estalvi de l'article definit

Se suprimeix l'article en els casos següents:

1. Quan el nom va unit a un adjectiu demostratiu (sempre que aquest no vagi posposat a un nom):
-aquella dona ( però: la dona aquella )

2. Quan els dies de la setmana s'usen com a adverbis:
- Diumenge anàrem al camp.
- Xavier vindrà dijous.

3. Davant dels infinitius amb valor verbal:
- Beure alcohol no et resoldrà els problemes.
- Fumar no és bo per a ningú.
 
EXCEPCIONS: Hi ha molts infinitius substantivats que, com a tals, admeten l'ús de l'article:
el berenar, el beure, el deure, el dinar, el dir, el dormir, l'entendre, l'esdevenir, l'esmorzar, l'ésser, l'haver, el menjar, el parlar, el poder, el riure, el saber, el somriure, el sopar, el viure i el voler.

4. Davant de la conjunció que:
- Que anem a sopar no vol dir res.
- Que em digues aquestes coses em fa il·lusió.

Però l'article és correcte davant del relatiu que quan s'usa en oracions substantives de relatiu neutres o en adjectives amb elisió del substantiu:

- No sap el que diu.
- Porta'm el llibre que hi ha damunt de la taula i el (llibre) que es troba damunt del llit.
- Aniràs en el tren de les quatre o en el (tren) que ix a les set?

5. Quan en lloc de el meu, el teu, el seu, d'ells s'usen els possessius mon, ton, son, llur.

6. Davant el nom Déu: Déu Pare

7. En títols de llibres: Història de Catalunya, Gramàtica catalana.

8. En indicacions: Entrada, Sortida...

9. En alguns tipus d'enumeracions: infantesa, maduresa, vellesa...

7 Alguns topònims duen l'article definit

Alguns enllaços útils: Viquipèdia

Activitats per practicar

105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 117 118