g plus

Internet Explorer és un navegador MORT! Si us plau, utilitzeu un altre navegador.

entesos!

teoria

Resum teòric dels aspectes bàsics de la gramàtica catalana

L'enxaneta: un ésser fabulós

les grafies b/v

1s'escriu B

• davant de l (poble, blanc ...) i de r (branca, brava...)

• darrere de m: embenar, tombar.. (però: tramvia, circumval·lació, triumvir..)

• de vegades dintre d'una mateixa família de mots la p es transforma en b:

2 s'escriu V

• darrere de n:

• en les terminacions de l'imperfet d'indicatiu dels verbs de la primera conjugació

• de vegades dintre d'una mateixa família de mots la u es transforma en v:

3 discrepàncies entre el català i el castellà

B en català, V en castellà

V en català, B en castellà

4parelles de mots escrits amb b o amb v

• Alguns mots que tenen un significat diferent segons s'escriguin amb b o amb v:

Activitats per practicar

1 2 3 4 123 146 158 159 160 193 194 195 196 197 198 199 200 201