g plus

Internet Explorer és un navegador MORT! Si us plau, utilitzeu un altre navegador.

entesos!

teoria

Resum teòric dels aspectes bàsics de la gramàtica catalana

L'enxaneta: un ésser fabulós

les combinacions de pronoms

EM (a mi)
CD   CI+CD exemple
la (la flor) ME LA me la dónes?
el (el llibre) ME'L me'l dones?
les (les flors) ME LES me les dones?
els (els llibres) ME'LS me'ls dones
en (de flors) ME'N me'n dones
ho (això) M'HO m'ho dones
ET (a tu)
CD   CI+CD exemple
la (la flor) TE LA te la dónes?
el (el llibre) TE'L te'l dones?
les (les flors) TE LES te les dones?
els (els llibres) TE'LS te'ls dones
en (de flors) TE'N te'n dones
ho (això) T'HO t'ho dones
ENS (a nosaltres)
CD   CI+CD exemple
la (la flor) ENS LA ens la dónes?
el (el llibre) ENS EL ens el dones?
les (les flors) ENS LES ens les dones?
els (els llibres) ENS ELS ens els dones
en (de flors) ENS EN ens en dones
ho (això) ENS HO ens ho dones
US (a vosaltres)
CD   CI+CD exemple
la (la flor) US LA us la dónes?
el (el llibre) US EL us el dones?
les (les flors) US LES us les dones?
els (els llibres) US ELS us els dones
en (de flors) US EN us en dones
ho (això) US HO us ho dones
LI (a ell, a vostè)
CD   CI+CD exemple ús oral
la (la flor) LA HI la hi dónes? l'hi dónes?
el (el llibre) L'HI l'hi dones? l'hi dónes?
les (les flors) LES HI les hi dones? les hi dónes?
els (els llibres) ELS HI els hi dones els hi dónes?
en (de flors) LI'N li'n dones n'hi dónes?
ho (això) LI HO li ho dones l'hi dónes?
ELS (a ell, a vostè)
CD   CI+CD exemple ús oral
la (la flor) ELS LA els la dónes? els hi dónes?
el (el llibre) ELS EL els el dones? els hi dónes?
les (les flors) ELS LES els les dones? les hi dónes?
els (els llibres) ELS ELS els els dones els hi dónes?
en (de flors) ELS EN els en dones els en hi dónes?
ho (això) ELS HO els ho dones els hi dónes?

Activitats per practicar

11 65 66