g plus

Internet Explorer és un navegador MORT! Si us plau, utilitzeu un altre navegador.

entesos!

teoria

Resum teòric dels aspectes bàsics de la gramàtica catalana

L'enxaneta: un ésser fabulós

la dièresi

A. Utilitzarem la dièresi en els casos següents:

1. Per indicar que cal pronunciar la u dels grups: qüe, qüi, güe, güi.

gu qu
llengües, aigües figues pasqües tasques
ambigüitat antiguitat, guitarra obliqüitat maqueta

2. La i i la u seguides de una vocal formen generalment un diftong creixent.
La i i la u finals o seguides d'una consonant formen generalment amb la vocal precedent un diftong decreixent.

Utilitzarem la dièresis per senyalar gràficament que aquestes vocals no formen diftong.

formen diftong NO formen diftong
es-glai, dai-na ra-ïm
bei-na, fei-na ve-ï-na, con-du-ï-a
cui-na, buit ru-ï-nós
peu pe-üc
no-ies co-ï-es
B. Estalvi de la dièresi:

No posem dièresi en els casos següents:

la i o la u duen accent gràfic escrivim: veïna, suïssa, països, Lluïsa...
però: veí, suís, país, Lluís...
les terminacions llatines -us, -um Màrius, Pius, harmònium, linòleum, pòdium, aquàrium...
mots que comencen amb els prefixos: anti-, auto-, co-, contra-, re-, semi-... antiinflamatori, autoinjectable, coincidència, contraindicació, reincidir, semiindiferència...
mots acabats en els sufixos: -isme, -ista... egoisme, egoista, altruista...
infinitiu agrair, trair, succeir, traduir...
gerundi agraint, traint, succeint, traduint...
futur agrairé, trairé, succeiré, traduiré...
condicional agrairia, trairia, succeiria, traduiria...

Activitats per practicar

36 37 38 39 40 41 42 178 179 180 181 182