g plus

Internet Explorer és un navegador MORT! Si us plau, utilitzeu un altre navegador.

entesos!

teoria

Resum teòric dels aspectes bàsics de la gramàtica catalana

L'enxaneta: un ésser fabulós

la lletra h

L' H és la vuitena lletra de l'alfabet català i sisena de les consonants. Només es conserva per tradició literària ja que sona muda. El seu nom és hac.

1Escrivim amb h inicial els mots següents:

• ham, harmonia, hereu, heroi, heura, hexàgon, higiene, hissar, hivern, home, honest, hora, hort, hospital, hotel, humil, humor, humà, hàbil, hèrnia...

• el verb haver i els pronoms febles hi i ho
he, has, havia...

• les paraules formades amb els prefixos hemi-, hetero-, hipo-, hidro-, higro-, hiper-, homo-
hemicicle, heterodox, hipopòtam, hidrologia, higrometria ...

2 Escrivim amb h intercalada els mots següents:

ahir, subhasta, subtrahend, tothom, vehicle...

• alguns mots cultes:
adherir, anihilar, cohesió, exhalar, exhaurir, inherent, menhir, prohibir...

• exclamacions:
ah, oh...

3La h aspirada o la h bufada

COMPTE!

La hac, quan no és pas muda, s'anomena "h aspirada" o - encara millor - "h bufada". Es tracta d'una "h" amb so consonant. Aquest so és propi de mots manllevats, i no s'apostrofa.

Pet tant, escrivim:

  • la dictadura de Hitler, i no la dictadura d'Hitler
  • l'aeroport de Houston, i no l'aeroport d'Houston
  • el barri de Harlem i no el barri d'Harlem
  • el hobby de la lectura, i no l'hobby de la lectura
  • fa el hippy i no fa l'hippy

En canvi, si la hac no és aspirada, sí que s'apostrofa:
Així, doncs, escrivim:

  • l'harem i no el harem
  • l'hoquei i no el hoquei
  • el partit d'handbol i no el partit de handbol
  • un comís d'haixix i no un comís de haixix

Activitats per practicar

151 152 240 241 242 244 245 246