g plus

Internet Explorer és un navegador MORT! Si us plau, utilitzeu un altre navegador.

entesos!

teoria

Resum teòric dels aspectes bàsics de la gramàtica catalana

L'enxaneta: un ésser fabulós

la ela geminada - l·l

1s'escriuen amb l·l

Mots començats amb:
 • al·l-: al·lèrgia, al·licient, al·lusió, al·ludir, al·lucinar, al·lot
 • il·l-: il·lusió, il·legal, il·lès, il·luminar
 • col·l-: col·legi, col·loqui, col·lapse, col·laborar, col·lecció, col·lega, col·locar
 • gal·l-: gal·lès, gal·licisme
 • mil·l-: mil·lenari, mil·lèsima, mil·límetre
 • sil·l-: sil·logisme, síl·laba, sil·labari
Mots acabats amb:
 • -el·la: novel·la, aquarel·la, varicel·la, franel·la, mortadel·la, parcel·la
 • -il·la: goril·la, clorofil·la, tranquil·la, til·la, Camil·la
 • -il·lar: destil·lar, cavil·lar, vacil·lar, oscil·lar
 • -el·lir: impel·lir, expel·lir, repel·lir

11 Mots del lèxic comú escrits amb l·l

Hi ha mots, o els seus derivats, que no comencen ni acaben com hem esmentat, però que també s'escriuen amb l·l.

12noms propis escrits amb l·l

13parelles de significat diferent segons duguin l·l o no

2 Recorda que les paraules següents no duen l·l:

3 s'escriu ll

Atenció als següents mots que s'escriuen amb ll:

allioli, llicència, llicenciat, motxilla, pallasso, Peronella, porcellana, rellotge, xandall

Compte amb aquests mots que són pseudoderivats de mots començant amb ll
 • llet pero lacti
 • llengua pero lingüista, lingüística, lingual
 • llum pero lúcid, luminòfor, luminescent
 • llei pero legal, legalitat, legítim
 • lletra pero literal, literatura
 • llibertat pero liberal
 • Llull pero lul·lià
 • lluna pero lunar

Activitats per practicar

147 148 149 150 248 249 250 251 252 253