g plus

Internet Explorer és un navegador MORT! Si us plau, utilitzeu un altre navegador.

entesos!

teoria

Resum teòric dels aspectes bàsics de la gramàtica catalana

L'enxaneta: un ésser fabulós

les grafies m n i ny

Davant d'una consonant, la pronunciació no ens indica sempre si cal escriure una m o una n:

1 S'escriu m

Davant de b, p i m s'escriu m

EXEMPLE: ambició, embenar, combatre, rambla, ample, company, exemple, emmetzinar, immens, commoure, gemma...

COMPTE: els mots compostos com: granment, tanmateix, benmereixent, benparlat, enmig... s'escriuen amb n.

Davant de f s'escriu adés m, adés n

EXEMPLE: camfora, triomf, nimfa, amfibi, amfiteatre, simfonia...

COMPTE: els mots que comencen pels prefixos:

 • con-: confort, confecció, confusió...
 • en-: enfilar, enfornar, enfonsar...

Però:

 • èmfasi, emfisema...
 • in-: infinit, infidel, inferior...
  • S'han d'escriure amb mp encara que la p sigui muda:
   • atemptat, temps, símptoma, temptació, exempt
   • i els mots acabats en -sumpte i sumpció
    • 2 S'escriu m o n segons la pronúncia

     Davant de n s'escriu adés m, adés n
     • mn: amnistia, columna, gimnàstica, himne, solemne ...
     • nn: innat, ennegrir, connectar, perenne...

     3 S'escriu n

     Davant de v s'escriu adés n

     EXEMPLE: enviar, invasió, canviar...

     COMPTE: s'han de escriure amb m aquestes paraules:
     tramvia, duumvirat, triumvirat, circumval·lació, circumvolució...
     (el prefix circum- s'escriu sempre amb m)

     Davant de les altres consonants s'escriu generalment n

     EXEMPLE: àngel, angina, anxova, benzina, branca, bronze, canvi, condició, congre, conquilla, conreu, encertar, encomanar, engynier, enjoiar, enlairar, enllaçar, enlluernar, ensabonar, envestir, enxiquir, esponja, honra, indici, injusta, inquiet, interval, invitar, minvar, onze, orenga, pangrama, pensar, planxa, renda, rínxol, trencar, ungla, untar, venjar.

     COMPTE: s'han de escriure amb m aquestes paraules:
     somriure, premsa, comte (títol de noblesa), empremta, impremta, tramvia, triumvirat...
     i tots els mots començant amb el prefix circum-: circumferència, circumstància, circumvolució...

     4 La grafia ny

     La lletra y tot y que pertany a l'alfabet català només la podem trobar combinada amb la n per formar el digraf ny
     bunyol, banya, cabanya, juny, puny...

     Activitats per practicar

     28 29 30 31 32 33 34 35 247