g plus

Internet Explorer és un navegador MORT! Si us plau, utilitzeu un altre navegador.

entesos!

teoria

Resum teòric dels aspectes bàsics de la gramàtica catalana

L'enxaneta: un ésser fabulós

les grafies r/rr

La grafia r pot representar dos sons:

 • la r simple [ ɾ ] (cara, senyora, braç... )
 • la r múltiple [ r ] (rosa, rec, carro, serra, subratllar... )
 • a més, en ocasions, escrivim la r encara que no soni (dormir, alzinar, clar... )

1la R múltiple [ r ]

La R múltiple s'escriu algunes vegades r i altres vegades rr. Per tal de saber si s'ha d'escriure r o rr hem de tenir en compte algunes normes:

 • escrivim r -> [ r ]
  • darrere de consonant: enraonar, folre, conreu...
  • a començament de mot: rata, rec, rosa, rodó...
  • en mots compostos: arítmic, antireligiós, autoretrat, multiracial, eradicar, monorail, suprarenal, neorealisme, termoregulador, ultraràpid...
 •  
 • escrivim rr -> [r]
  • en mig de dues vocals: carro, serra, arrodonir, parrac..

2 la R muda ( la escrivim encara que no soni )

en els infinitius acabats en -ar, -er, -ir

 • cantar
 • témer
 • dormir

en les paraules derivades que acaben en -ar, -er, -or, -dor:

 • -ar: bestiar, alzinar, campanar...
 • -er: fuster, ametller, matalasser...
 • -or: negror, maror, segador, pescador...
 • -dor: assecador, venedor...

en posició final dels mots que tenen derivats que contenen r: clar (clara), por (poruc), paper (paperera)...

21 Compte: en alguns casos la R final es pronuncia!!!

• En alguns mots monosíl·labs i alguns bisíl·labs breus:

• En alguns mots de més d'una síl·laba:

Activitats per practicar

153 154 155 214 215 216 217 218 219